GUNMODERATOR

ZABEZPIECZA PRZED WYPADKIEM Z UDZIAŁEM BRONI PALNEJ

Strzał

strzał jest możliwy wyłącznie do tarczy

Blokada spustu

poza tarczą blokuje spust broni

Czas

czas reakcji około 0.2 s

Siła

siła odciągająca spust do przodu ok. 100kg

Akumulator

wbudowany akumulator do pracy w terenie

Bez przeróbki

montowany na szynie bez przeróbki broni

CE

produkt polski, deklaracja CE

Producent: PATRON Teodor Otulak

ul.Ziemowita 14 14-200 Iława,

tel. 606 931 008